1-2 Episode 2 – røverier

Denne episode er efter sigende også lavet efter en virkelig case fra USA.
Nogle røvere har begået 16 røverier med 2 ugers mellemrum mellem hvert; alle 16 røverier ligner hinanden. Der er altså et klart mønster.
Charlie har forudset to mulige steder for næste røveri ved at bruge, hvad han kalder “Sandsynlighedsmodeller og statistik”. Det ser denne gang ud til at være et direkte problem og ikke et inverst problem – se indlæg fra i morges.

Da det går galt under forsøget på at stoppe røverne, gør Charlie, hvad han åbenbart plejer, når han er stresset eller deprimeret: Han arbejder på problemet om P er det samme som NP (P versus NP kaldes det i serien).
Det er et af de 7 problemer, som Clay foundation udlovede 1 million dollars for en løsning af (1 million for hvert problem…) “Millenium Problems.” Jeg finder et link på dansk om det i morgen – det er ved at være sent. P versus NP handler om kompleksitet af løsning af problemer. Det er måske nok mere et datalogiproblem end et matematikproblem, men grænsen er ikke klar – ligesom den ikke er det mellem matematik og teoretisk fysik.
Hvorvidt det er realistisk at kaste sig over P versus NP, når man er deprimeret, ved jeg ikke, men det er i hvert fald meget realistisk, at matematikere er glade for gammeldags tavler og kridt, ligesom Charlie.

Charlie henviser flere gange til Heisenbergs usikkerhedsrelationer(fra fysik). Han fortolker det som det, at man ændrer på et system ved at observere det. Det er nu ikke lige det, Heisenbergs usikkerhedsrelationer siger. De siger, at visse størrelser (hastighed og sted for visse partikler) i kvantefysik parvis er afhængige, så man, hvis man kender den ene meget præcist, ikke kan kende den anden så præcist – usikkerheden på målingerne er koblet til hinanden (der er en nedre grænse for produktet af usikkerhederne, så hvis den ene er lille, må den anden være stor). Charlie mener nok “The observer effect”

Mere senere
Lisbeth Fajstrup www.math.aau.dk/~fajstrup

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

One Response to 1-2 Episode 2 – røverier

  1. Pingback: Genudsendelse af 1-02 at numb3rs

Comments are closed.