Point Matching.

Lige lidt mere om punkt match.
http://greatpanic.com/pntmatch.html er beskrivelse af, Denton/Beveridge algoritem. To billeder gennesøges først for hjørnepunkter med en hjørnepunktsalgoritme. Matching sker iteativt: Start med en lille delmængde af billede 1 og find et match til dem. Nu forsøger vi at udvide med endnu en lille delmængde etc. Tilder ikke er flere muligheder. Hvis alle er matchet, er vi glade. Ellers starter vi forfra med en ny delmængde (en “seeding”, et såsæd.) udvider etc.

Billedet fra http://greatpanic.com/pntmatch.html viser, hvordan punkter, der matches iterativt.

Mere kendt er RANSAC, (RANdom SAmple and Consensus) som
1) Vælger (tilfældigt /random) en lille mængde punkter og matchende punkter
2) Udfra dette match beskriver en afbildning (rotation og parallelforskydning for eksempel)
3) Regner på, hvor godt resten af punkterne matches ved denne afbildning.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.