1-12 “Noisy Edge”,

Hallo på bloggen.
Dette program handlede mest om analyse af radarbilleder.
Charlie og hans Ph.D. studerende, Amita, brugte en “Squish squash” algoritme til at finde et meget svagt signal.
I et radarsignal er der altid støj, altså en del af signalet, som ikke kommer fra et objekt, man vil have med på billedet; det skal altså sorteres fra. Hvis nu det, man gerne vil se, ligner støj, risikerer man at sortere det fra sammen med støjen. Titlen på udsendelsen, “Noisy edge” refererer netop til det, at man forsøger at finde noget, der ligger “på kanten” af støjen i signalet.
Det er altså signalbehandling, der er tale om her: Hvordan man filtrerer et signal – radar eller andet – så den ønskede information står klart og uden “støj”.
Squish squash er et kælenavn for en avanceret metode, der er udtænkt af Michael Kouritzin fra University of Alberta i Canada. Den matematiske branche, det hører under, er sandsynlighedsteori – som sagt før: langt fra min boldgade. Men jeg støtter mig til min amerikanske blogkollega og forsøger alligevel:
Et fly, som giver et svagt signal, vil se anderledes ud på radaren end støj; det vil vise sig på flere radar billeder, men vil have flyttet sig fra et til det næste. Så et svagt signal, der dukker op på noget der kunne være en flyrute, skal ikke sorteres fra som støj. Vi skal altså se efter mønstre. Vi kan vælge en funktion g, som sandsynligheden for, at to signaler i to radar “sweeps” har noget med hinanden at gøre, i.e., ikke er støj. Funktionen g skal varieres, så man kan se forskellige muligheder for sammengæng – og fjerne forkerte sammenhænge. (Der er jo fler muligheder for hastighed og retning for flyet/objektet.)
Variationen af g er “squish squash”.

Teknikken bruges også til placering af mobiltelefonmaster. Ved at bruge squish squash kan man nøjes med færre master – mere om det, hvis jeg enten kan overtale en anden til at skrive om det, eller hvis jeg selv får læst mere.

Lisbeth www.math.aau.dk/~fajstrup
PS. På Massimo Francechetti’s hjemmeside kan man under downloads finde et par artikler om “continuum percolation”. De har noget med squish squash at gøre, men det er hård kost.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

2 Responses to 1-12 “Noisy Edge”,

  1. Pingback: Udsendelsen om en "stalker": Solure og positionsbestemmelse, håndskrift. at numb3rs

  2. Pingback: 5-01 High Exposure på numb3rs

Comments are closed.