Verdens statistikdag. 20/10 2010

20/10 2010 er det for første gang “World Statistics Day”. . Udråbt af FN’s generalsekretær Ban Ki Moon. Målet med dagen er at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er at have pålidelig statistik. Hvis I kender til aktiviteter i Danmark, vil jeg gerne vide det. Danmark er verdenskendt for registre over befolkningen knyttet sammen gennem CPR. Det giver forskere rigtig gode muligheder for at undersøge diverse sammenhænge mellem f.eks. levevilkår og sygdom.  Statens Institut for Folkesundhed har f.eks. ansvar for Dødsårsagsregisteret,
Dansk Hjerteregister (kliniske data), Det Danske Scleroseregister, Cerebral Parese Registret (spastisk lammelse), Ulykkesregisteret, DANCOS (Danish National Cohort Study). Og der er andre registre.
Registerforskning lyder kedeligt, men er meget væsentligt og kræver troværdige registre.

Her er nogle eksempler på registerforskningsprojekter under Institut for Folkesundhed:
Metallisk kviksølvs skadevirkninger,
Sygdomsbyrden af slidgigt,
Langtidskonsekvenser af ulykker
Samfundsøkonomiske konsekvenser af forskellige behandlinger af iskæmisk hjertesygdom
Invasiv undersøgelse og behandling ved akut myokardieinfarkt
Udviklingen i prævalens af cerebral parese
Overlevelsen ved cerebral parese
Udviklingen i incidens og prævalens af multipel sclerose

Numb3rsbloglæsere vil vide, at den slags kræver, at man har styr på sine statistiske metoder. Så jo. Det er vigtigt at have nationale og globale statistikker. Og statistikere 🙂

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.